top of page

החיבור בים יוצר חוויה מיוחדת, ייחודית ואיכותית שאין לה אח ורע בארץ.

את ימי הכיף לעובדים אפשר לחלק ל-2 סוגים.

הראשון הינו יום כיף חווייתי שמטרתו כיף ושבירת שגרה.

והסוג השני הינו תוספת של המטרה הראשונה ובנוסף עוד תוכניות לשיפור הפעילות והתוצאות של החברה.

את הפעילות המיוחדת אנו עושים בשיתוף עם חברת LEADERSHIP.

חברת LEADERSHIP , בשיתוף איתכם, מפתחת תוכניות ובונה סדנאות במגוון נושאים, כגון: עבודת צוות, תקשורת יעילה, הכשרת מנהלים, פיתוח מנהיגות ארגונית, העצמת עובדים נבחרים וכו'.

התוכנית הינה ייחודית ונבנית לטובתכם ולמענכם על מנת שתוכלו להשיג את מטרותיכם הארגוניות ותקדמו את העסק שלכם.

בתוכנית אנו משלבים פיתוח מנהיגות ועבודת צוות בהפלגות בסוגי כלי שייט שונים, תוך התמודדות עם משימות שונות  והתגברות על קשיים ודילמות בקבוצה, והכל בחוויה אדירה משותפת ובלתי נשכחת.

התווך הימי והשהות האינטנסיבית בספינה יוצרים דינאמיקה מיוחדת בצוות שמאפשרת למידה משמעותית על ניהול, מנהיגות ועבודת צוות.

ימי כיף לעובדים

bottom of page