.הפלגה מיוחדת במינה שמשלבת ים ולילה

.ההפלגה מיועדת לכלל האוכלוסייה ומהנה בכל גיל

(בהפלגה זו אנו נכנסים לשעות הלילה בהן הירח הוא מקור האור העליון שלנו. (מלבד הפנסים, כמובן

 

! הפלגה מומלצת

הפלגת ירח מלא