top of page

.הפלגה מיוחדת במינה שמשלבת ים ולילה

.ההפלגה מיועדת לכלל האוכלוסייה ומהנה בכל גיל

(בהפלגה זו אנו נכנסים לשעות הלילה בהן הירח הוא מקור האור העליון שלנו. (מלבד הפנסים, כמובן

 

! הפלגה מומלצת

הפלגת ירח מלא

bottom of page